Hoe kijken consumenten en patiënten aan tegen de ziekenhuisbranche en wat zien zij als de belangrijkste pijlers voor goede zorg?’. Dit is de hoofdvraag uit het imago-onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de tweede keer heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Ruim duizend consumenten en patiënten van 18 jaar en ouder hebben in het voorjaar van 2016 de online vragenlijst ingevuld.

Of download direct het rapport »

 

1.468.000

dagbehandelingen

8.430.000

eerste bezoeken aan een polikliniek

125.000

voltijdbanen in de ziekenhuizen

  1. De tevredenheid over ziekenhuizen en ziekenhuismedewerkers is in 2016 onveranderd hoog en vergelijkbaar met 2013. Ook in 2016 krijgen ziekenhuizen het rapportcijfer 7,4.
  2. De eigen eerdere ervaring is belangrijker geworden voor de beleving van de kwaliteit van ziekenhuiszorg.
  3. Kortere wachtlijsten zijn belangrijker in 2016 en de reputatie van het ziekenhuis is minder belangrijk.
  4. Online informatie over de kwaliteit van ziekenhuiszorg is makkelijker vindbaar, maar het gebruik is nog niet vanzelfsprekend.
  5. Consumenten hebben in 2016 minder negatieve berichtgeving gehoord over de kwaliteit van ziekenhuizen dan in 2013.

Het imago

“Ook in 2016 vinden
de Nederlanders de ziekenhuizen
deskundig en van hoge kwaliteit.”

Persoonlijk contact maakt het verschil

Ziekenhuizen en medewerkers scoren een ruime voldoende

Nederlanders beoordelen de ziekenhuizen (7,4) en medewerkers (7,6) met een ruime voldoende. Dit is gelijk aan 2013. 

Ziekenhuizen en ziekenhuismedewerkers die de ondervraagde zelf kent, krijgen een hoger cijfer: respectievelijk een 7,8 en 7,9. Ook geven patiënten die vaker gebruik maken van ziekenhuiszorg gemiddeld een hoger cijfer dan mensen die dat minder doen.

Wist je dat? Nederlanders beoordelen de ziekenhuizen en de medewerkers hoger als ze de afgelopen twee jaar het ziekenhuis minstens één keer hebben bezocht.
Nederland
Noord
Oost
Zuid
West
Wist je dat? Het laatst bezochte ziekenhuis en de medewerkers waarmee men contact heeft gehad worden door mannen beter beoordeeld dan vrouwen.

Het imago van de zorg

Nederlanders vinden ziekenhuizen deskundig

Om het huidige imago van ziekenhuizen en hun medewerkers in kaart te brengen, is een aantal kenmerken voorgelegd aan de ondervraagden. Welke kenmerken vinden zij het beste passen bij de ziekenhuizen? En wat blijkt?

80% van de Nederlanders beoordelen ziekenhuizen en medewerkers als deskundig. Daarnaast zijn klantgerichtheid en een persoonlijke benadering belangrijk voor een goed imago.

Wist je dat? Chronisch zieken, patiënten én ouderen (65-plus) hebben een positiever beeld van de Nederlandse ziekenhuizen en hun medewerkers. Met name deze groepen vinden de kenmerken in de top #3 van toepassing.

Beleving van kwaliteit en goede zorg

“De eigen ervaring speelt verreweg
de grootste rol bij het beoordelen
van de kwaliteit van een ziekenhuis.”

Wist je dat? Mannen geven vaker aan keurmerken, overzicht van ziekenhuiscriteria en rankingslijsten onbelangrijk te vinden bij de beoordeling van de kwaliteit van een ziekenhuis.
Wist je dat? Vrouwen geven vaker aan ervaring van familie, vrienden of kennissen zeer belangrijk te vinden bij de beoordeling van de kwaliteit van ziekenhuizen
Chronisch ziek
Niet chronisch ziek
Wist je dat? Mannen vinden het gebruik van de nieuwste technologie/medische apparatuur vaker zeer belangrijk.
Wist je dat? De fysieke bereikbaarheid van het ziekenhuis en de parkeermogelijkheden vinden mannen dan weer onbelangrijk.

We zijn anders gaan oordelen

Korte wachtlijsten zijn belangrijker in 2016 en de reputatie van het ziekenhuis is minder belangrijk.

De ondervraagden vinden korte wachtlijsten belangrijker dan voorheen. Ten opzichte van 2013 (36%) steeg het percentage mensen dat dit aspect meeweegt in het kwaliteitsoordeel naar 48%.

Tegelijkertijd daalde het percentage mensen dat de reputatie van het ziekenhuis belangrijk vindt in het beoordelen van de kwaliteit van ziekenhuiszorg van 41% naar 34%.

Informatievoorziening en de rol van de media

“Negatieve berichtgeving heeft
nauwelijks invloed op de keuze
voor een ziekenhuis.”

Wist je dat? In 2016 hebben aanzienlijk minder mensen in de media iets gehoord over de kwaliteit van de ziekenhuizen dan in 2013 (69% versus 42%). 

Nederlanders vinden online sneller de weg

Online informatie over kwaliteit van ziekenhuiszorg is makkelijker vindbaar

Zo geeft 43% van de ondervraagden aan dat het gemakkelijker is geworden om online informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen te vinden. In 2013 was dit 37%. Ongeveer een kwart van de ondervraagden gebruikt daadwerkelijk de online informatie om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken.

Vergelijkingssites worden steeds bekender.

Eén op de tien maakt er ook gebruik van.

Wist je dat? Als er meer online informatie beschikbaar zou zijn, dan zouden mensen in het Westen aanzienlijk vaker ziekenhuizen vergelijken op kwaliteit dan mensen in het Noorden.
Wist je dat? Mannen geven vaker aan dat ze gemakkelijker online informatie kunnen vinden over de kwaliteit van ziekenhuizen.
Wist je dat? Mannen die met name negatieve berichtgeving hebben gehoord, gezien of gelezen over de kwaliteit van ziekenhuizen, geven vaker aan dat hun beeld dat ze van ziekenhuiszorg hebben niet is veranderd. Vrouwen geven juist vaker aan een negatiever beeld te hebben gekregen.

Social media interessant communicatiekanaal

Een vijfde vindt het belangrijk om ziekenhuizen online te volgen

Een flink aantal patiënten gebruikt een social media platform, en dit aantal is de afgelopen jaren toegenomen (84% versus 78%). Ongeveer een vijfde vindt het wel belangrijk om ziekenhuizen online te volgen. Dit is vrijwel gelijk aan 2013. 30% vindt het goed dat ziekenhuizen actief zijn op sociale media.

Wist je dat? Van alle sociale en online media worden Facebook (74%) en YouTube (48%) het meest gebruikt. Twitter en LinkedIn worden door respectievelijk 30% en 17% van de ondervraagden gebruikt. Instagram sluit de top 5 met 14%.

Downloads en contact

“Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg?”

Volledig rapport?

Vraag dan het volledige rapport van Newcom aan.


 

Download met de onderstaande button het rapport: