Bekijk hier imago huisartsen

Hoe kijken patiënten en consumenten aan tegen de ziekenhuisbranche en wat zien zij als de belangrijkste pijlers voor goede zorg? Dit is de hoofdvraag uit het imago-onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) elke 2 jaar laat uitvoeren door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Dit jaar hebben meer dan 20.000 patiënten en consumenten van 18 jaar en ouder de online vragenlijst ingevuld.

Download direct de highlights uit het onderzoek »

  1. Nederlandse ziekenhuizen hebben een onverminderd sterk imago en hebben sinds 2017 vooruitgang geboekt op alle imagofactoren zoals persoonlijk, kwaliteit, efficiency en facilitair.
  2. Nederlanders geven in 2021 gemiddeld een 7,9 voor de ziekenhuizen waar ze zijn geweest als patiënt of bezoeker.
  3. Ten opzichte van 2019 is het beeld van ziekenhuizen opnieuw positiever geworden. Toen was het gemiddelde rapportcijfer twee tiende punt lager (7,7).
  4. Patiënten die vanwege Corona te maken hebben gehad met uitgestelde zorg waarderen de ziekenhuizen nauwelijks lager (7,8).
  5. De beleving van patiënten die te maken kregen met digitale zorg verschilt weinig met de beleving van patiënten die reguliere zorg ontvingen.
  6. Samen beslissen vergroot de tevredenheid en zorgt voor een gevoel van gehoord en gezien worden.
  7. Bij de keuze van een ziekenhuis kijken patiënten nauwelijks naar het beste ziekenhuis per specialisme. De meeste mensen bezoeken nog altijd het dichtstbijzijnde ziekenhuis of het ziekenhuis waarnaar ze door de huisarts worden doorverwezen.

Waardering van ziekenhuizen

"Erg vriendelijk ontvangen
en de patiënt wordt duidelijk gehoord
en krijgt hierbij een passende behandeling."

Beeld nog positiever

Ziekenhuizen krijgen een hoge waardering

Nederlanders beoordelen ziekenhuizen waar ze geweest zijn als patiënt of bezoeker gemiddeld met een 7,9. Dit is twee tiende punt hoger dan in 2019 (7,7). Nieuwsgierig naar het cijfer van uw eigen ziekenhuis? Kijk dan op www.ziekenhuischeck.nl ».

Het beeld dat men van ziekenhuizen heeft, is opnieuw nog positiever geworden. Ook is er een veel grotere positieve aanbevelingsbereidheid voor ziekenhuizen onder patiënten die in de afgelopen twee jaar in een ziekenhuis zijn geweest.

Reputatie van ziekenhuizen

“Zeer positief, veel aandacht voor
de patiënt en zijn familie, uitstekende
en professionele zorg, modern ziekenhuis.”

Nederland heeft ondanks corona een sterk vertrouwen

Nederlandse ziekenhuizen hebben een onverminderde sterke reputatie.

Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan vertrouwen te hebben in de ziekenhuizen. Patiënten die vanwege corona te maken hebben gehad met uitgestelde zorg waarderen de ziekenhuizen nauwelijks lager (7,8). Steeds meer patiënten krijgen te maken met digitale zorg ». Dit heeft veel voordelen. Patiënten hoeven bijvoorbeeld minder vaak naar het ziekenhuis. Daarnaast hebben ze meer eigen regie. De beleving van patiënten die te maken kregen met digitale zorg, zoals thuismonitoring, beeldbellen, bellen of een schriftelijk consult, verschilt weinig met de beleving van patiënten die reguliere zorg ontvingen. Ze voelen zich net iets minder ‘gehoord en gezien’.

Imago van ziekenhuizen

“Als je daar binnen komt dan is het net of je in een warm bad terecht komt, het voelt veilig aan en de medewerkers zijn echt heel lief en zorgzaam.”

Efficiënt, transparant & innovatief

Hoewel ziekenhuizen zich sinds 2017 goed ontwikkeld hebben op efficiency, transparantie en innovatie en hier overwegend positief op scoren, lijken hier nog steeds de belangrijkste verbeterpunten te liggen.

Schoon & veilig

Op het gebied van facilitaire zaken hebben ziekenhuizen een zeer goed imago. Men vindt ziekenhuizen schoon, netjes en veilig. Onder patiënten loopt het percentage zelfs op tot 80%.

Downloads en contact

Wat vindt Nederland van
de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg?

Download de highlights

Download hieronder direct de highlights uit het onderzoek.