Bekijk hier imago huisartsen

Hoe kijken patiënten en consumenten aan tegen de ziekenhuisbranche en wat zien zij als de belangrijkste pijlers voor goede zorg? Dit is de hoofdvraag uit het imago-onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de vierde keer heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Dit jaar hebben meer dan 16.000 patiënten en consumenten van 18 jaar en ouder de online vragenlijst ingevuld.

Download direct de highlights uit het onderzoek »

  1. Nederlandse ziekenhuizen hebben een sterk imago en staan vooral bekend als deskundig, gastvrij en betrouwbaar.
  2. Nederlanders geven gemiddeld een 7,7 voor de ziekenhuizen waar ze zijn geweest als patiënt of bezoeker.
  3. Ten opzichte van 2017 is het beeld van ziekenhuizen opnieuw positiever geworden. In 2017 was het gemiddelde rapportcijfer een tiende punt lager (7,6).
  4. Ook de reputatie van ziekenhuizen is, gemiddeld genomen, goed te noemen. Een grote meerderheid heeft vertrouwen in en/of een goed gevoel bij de ziekenhuizen die men bezocht heeft.
  5. De marktwerking in de ziekenhuissector komt nog niet echt op gang. De meeste mensen bezoeken nog altijd het ziekenhuis waarnaar ze worden doorverwezen of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Waardering van ziekenhuizen

"Bijzonder vriendelijk, rustig en
gastvrij ziekenhuis, waar met
mij wordt meegedacht."

Beeld positiever

Ziekenhuizen krijgen een hoge waardering

Nederlanders beoordelen ziekenhuizen waar ze geweest zijn als patiënt of bezoeker gemiddeld met een 7,7. Dit is een tiende punt hoger dan in 2017 (7,6).

Het beeld dat men van ziekenhuizen heeft is opnieuw positiever geworden. Ook is er een veel grotere positieve aanbevelingsbereidheid voor ziekenhuizen onder patiënten die in de afgelopen twee jaar in een ziekenhuis zijn geweest.

Reputatie van ziekenhuizen

“Ik heb het idee en gevoel dat de
kwaliteit van het ziekenhuis sterk
verbeterd is in de afgelopen jaren.”

Nederland heeft vertrouwen

Het vertrouwen in de zorg is hoog

Bijna tweederde van de Nederlanders geeft aan vertrouwen te hebben in de ziekenhuizen. De overgrote meerderheid geeft aan een goed gevoel te hebben bij de ziekenhuizen waar ze zijn geweest. 

De reputatie van ziekenhuizen is daarmee ook dit jaar weer goed te noemen.

Imago van ziekenhuizen

“Transparante behandeling waarbij ik
de kans kreeg mee te denken
over wat bij mij past.”

Efficiënt, transparant & innovatief

Hoewel ziekenhuizen overwegend positief scoren op efficiency en transparantie lijken hier de belangrijkste verbeterpunten te liggen. Nederlanders zijn hier namelijk het meest vaak neutraal over.

Schoon & veilig

Op het gebied van facilitaire zaken hebben ziekenhuizen een zeer goed imago. Men vindt ziekenhuizen schoon, netjes en veilig. Onder patiënten loopt het percentage zelfs op tot 80%.

Downloads en contact

Wat vindt Nederland van
de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg?

Download de highlights

Download hieronder direct de highlights uit het onderzoek.